JB Gelton – Vertrouwenspersoon

Een gezonde werkomgeving is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. JB Gelton staat beide groepen bij om ervoor te zorgen dat de organisatie een veilige plek is waar medewerkers zich gehoord voelen en ongewenst gedrag effectief wordt aangepakt. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon biedt JB Gelton handvatten voor een effectieve en integere oplossing van de situatie.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon staat klaar om medewerkers bij te staan wanneer ze geconfronteerd worden met gevoelige kwesties op de werkvloer. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, advies en ondersteuning aan een medewerker in een ongewenste situatie. Voorbeelden hiervan zijn onder andere pesten, racisme, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden als er sprake is van een te hoge werkdruk, arbeidsconflicten, reorganisatie en privéproblemen.

Ongewenste situatie op de werkvloer

Het heeft een grote negatieve impact wanneer de gevolgen ongewenst gedrag niet worden begeleid. In de praktijk zorgen deze situaties voor meer ziekteverzuim, verloop en een slechte sfeer op de werkvloer. Dit leidt vanzelfsprekend tot een minder effectieve werkomgeving. Deze ongewenste gevolgen kunnen worden voorkomen door het inzetten van een vertrouwenspersoon. Daardoor kan de situatie intern worden opgelost.

Onvoorwaardelijke ondersteuning

Een vertrouwenspersoon staat onvoorwaardelijk achter de hulpvrager en biedt handvatten waarmee medewerkers zelf stappen kunnen zetten om de ongewenste situatie aan te pakken. Door de hulpvrager te begeleiden met professionele ondersteuning, voelen medewerkers zich sterker en hebben ze meer grip op hun situatie.

Anoniem en onafhankelijk

JB Gelton werkt met een vertrouwelijke en onafhankelijke benadering. Zo krijgen medewerkers anoniem de kans om gevoelige onderwerpen te bespreken. Een vertrouwenspersoon staat niet onder invloed van de werkgever, wat ervoor zorgt dat medewerkers zich volledig kunnen uiten zonder vrees voor eventuele gevolgen. Dit is indirect ook een voordeel voor de werkgever, aangezien deze benadering ervoor zorgt dat de hulpvrager berusting kan vinden in het proces doordat hun hulpvragen serieus worden genomen.

Gecertificeerde deskundigheid

An Gelton is gecertificeerd bij de landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Deze certificering is een bewijs van haar professionele opleiding en toewijding aan haar vak. Dit stelt haar in staat om effectief te handelen in gevoelige situaties en de benodigde ondersteuning te bieden aan medewerkers. Benieuwd wie u zal bijstaan als vertrouwenspersoon? Bekijk dan deze pagina!

Het verplichten van een vertrouwenspersoon

In de politiek wordt er al een langere periode gepleit om bedrijven te verplichten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze verplichting benadrukt het belang van een deze aanstelling voor alle betrokken partijen. Als onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon is JB Gelton een laagdrempelige optie die bedrijfsgerichte ondersteuning op maat biedt. Eventueel kan een vertrouwenspersoon ook ondersteunen bij het schrijven van beleid rondom ongewenste omgangsvormen.

Rust op de werkvloer

Het komt vaak voor dat de huidige vertrouwenspersoon van een onderneming een leidinggevende is. Wanneer de ongewenste situatie te maken heeft met deze leidinggevende, zal een werknemer geen stappen durven te zetten, aangezien dat kan leiden tot negatieve gevolgen voor hem of haar op de werkvloer.

Een van de belangrijkste voordelen van het hebben van een externe vertrouwenspersoon op de werkvloer is de introductie van een onafhankelijke factor die rust brengt. Medewerkers weten dat ze een neutrale en betrouwbare bron hebben om hun zorgen en problemen mee te delen, zonder bang te hoeven zijn voor eventuele gevolgen. Deze onafhankelijkheid creëert een gevoel van vertrouwen en veiligheid, wat essentieel is voor een gezonde en productieve werkomgeving.

De-escalatie van gespannen situaties

Vertrouwenspersonen spelen een cruciale rol in het voorkomen van ongewenst gedrag en spanningen op de werkvloer. Door conflicten vroegtijdig aan te pakken, dragen zij bij aan een verbeterde werksfeer en verhoogde productiviteit. Een bedrijf dat bekend staat om het proactief aanpakken van problemen straalt vertrouwen en professionaliteit uit naar medewerkers, klanten en partners.

Terugdringen van verzuim

De beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon heeft een aanzienlijke impact op het verminderen van het aantal verzuimdagen en het voorkomen van medewerkers die uit noodzaak opstappen. Door ondersteuning te bieden bij persoonlijke of professionele vraagstukken, ondersteunt een vertrouwenspersoon medewerkers om te gaan met uitdagingen in plaats van zich ziek te melden of hun baan op te zeggen. Dit bespaart niet alleen kosten voor het bedrijf, maar draagt ook bij aan het behoud van waardevolle talenten.

Aantrekken van nieuwe talenten

Bovendien is de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon een waardevol punt om te benadrukken bij potentiële nieuwe werknemers. Het toont de inzet van het bedrijf voor het welzijn van het personeel en kan een doorslaggevende factor zijn bij het aantrekken van talent. Een gezond bedrijf met een eerlijk beleid is altijd aantrekkelijk voor potentiële kandidaten die zoeken naar een nieuwe werkgever.

Neem contact op!

Kortom, het hebben van een vertrouwenspersoon op de werkvloer biedt tal van voordelen voor zowel medewerkers als werkgevers. Het creëert een rustige werkomgeving, draagt bij aan positieve bedrijfsresultaten en versterkt het imago van het bedrijf. Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

© JB Gelton | webdesign by BRANDRS